Tęsdami naudojimąsi šia svetaine, jūs sutinkate su privatumo politika ir slapukų naudojimą.

Šiose pirkimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) vartojamos sąvokos:

Pardavėjas: UAB “VOLTMANN”, im.k. 302506711, Ulonų g. 3-117, LT-08240 Vilnius PVM kodas: LT 100005422814.

Pirkėjas: asmuo, fizinis arba juridinis, kuris įgyja Pardavėjo prekes ir/arba paslaugas nurodytomis Sąlygomis. Pirkėju gali būti tik asmuo, turintis visas reikiamas teises pagal galiojančius įstatymus, o prireikus – turintis atitinkamą įgaliojimą.

Šalys: kartu vadinami Pardavėjas ir Pirkėjas.

El. parduotuvė: tinklalapyje www.voltmann.lt veikianti sistema, leidžianti Pirkėjui įgyti Pardavėjo siūlomas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Prekės: Pardavėjo per El. parduotuvę siūlomos prekės ir paslaugos

Užsakymas: Pirkėjo išsirinktos prekės (suformuotas „prekių krepšelis“), pasirinktas pristatymo būdas ir apmokėjimo už Prekes būdas.

Privatumo politika: Pardavėjo veiksmų ir priemonių visuma, skirtų užtikrinti Pirkėjo privatumą ir asmens duomenų apsaugą, naudojantis El. parduotuve.

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas naudojantis El. parduotuve. Taisyklės yra privalomos Šalims. Galioja Užsakymo pateikimo metu nurodyta Taisyklių redakcija.

1.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas ją patvirtina, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą Pirkėjui.

1.3. Informacija apie sudarytas Sutartis ir veiksmus el. parduotuvėje saugoma Pardavėjui priimtinausiu būdu, laikantis galiojančių įstatymų reikalavimų, minimalų privalomą saugojimo laikotarpį.

1.4. Pirkėjo asmens duomenų apsauga vykdoma pagal galiojančius įstatymus ir el. parduotuvės skelbiamą Privatumo politiką.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti El. parduotuvėje siūlomas Pardavėjo Prekes šiose taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkėjas El. parduotuvėje privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją, būtiną atitinkamiems sandoriams sudaryti ir įforminti. Tik Pirkėjas yra atsakingas už jo pateikiamos informacijos teisingumą.

2.3. Pateikiant informaciją apie Pirkėją skiltys, kurias užpildyti būtina, yra atitinkamai pažymėtos. Šių skilčių neužpildžius, Pirkėjas negali naudotis atitinkamomis El. parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo nurodytais el. paštu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių Užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjas yra atsakingas už prisijungimo duomenų ir Pirkėją identifikuojančių duomenų teisingumą.

2.5. Pirkėjas yra atsakingas už prisijungimo duomenų ir Pirkėją identifikuojančių duomenų, atitinkamų mokėjimo priemonių tinkamą apsaugą. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją šiais kontaktais.

2.6. Pirkėjui sutikus, pateikti Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.7. Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekes pardavėjui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas parduoda Prekes Pirkėjui naudojant El. parduotuvės teikiamas galimybes, jei Pirkėjas tinkamai vykdo šias Taisykles ir kitas būtinas sąlygas.

3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Galiojančios taisyklės skelbiamos el. parduotuvės tinklalapyje. Šalims taikomos Taisyklės, galiojančios Pirkėjo Užsakymo pateikimo metu.

3.3. Įvairios akcijos El. parduotuvėje vykdomos Pardavėjo nuožiūra ir nustatyta tvarka. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Užsakymų, pateiktų galiojančių akcijų metu, sąlygos nekeičiamos.

3.4. Pardavėjas turi teisę keisti El.parduotuvės išvaizdą ir turinį.

3.5. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. parduotuve jei:

3.5.1. pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus;

3.5.2. kyla pagrįstas įtarimas, kad Pirkėju prisistato ir jo duomenimis naudojasi tam neįgaliotas asmuo;

3.5.3. tai yra būtina, siekiant apsaugoti Pirkėjo; Pardavėjo, kitų asmenų interesus (įsilaužimų, kibernetinių atakų, neteisėto asmens duomenų naudojimo ir pan. atvejais).

3.6. Pardavėjas netikrina Pirkėjo asmens tapatybės ir Pirkėjo duomenų autentiškumo, išskyrus tiek, kiek tai privaloma atitinkamam sandoriui sudaryti ir įforminti pagal galiojančius įstatymus.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis, kaip tai nurodoma Pardavėjo Privatumo politikoje.

4. Prekių kaina ie apmokėjimas.

4.1. El. parduotuvėje nurodytos Prekių kainos yra galutinės, įskaitant visus mokesčius. Akcijų ir nuolaidų metu galioja atitinkamos nurodytos kainos, kurios gali būti sąlyginės.

4.2. Pirkėjo Suformuoto Užsakymo galutinė kaina priklauso nuo Pirkėjo Užsakytų prekių, pristatymo ir apmokėjimo būdo, kitų papildomų sąlygų.

4.3. Pardavėjo patvirtinto Užsakymo kaina nekeičiama.

4.4. Pirkėjas už prekes sumokėti privalo jo pasirinktu būdu ir terminais, nurodytais El. parduotuvėje, taisyklėse arba atitinkamuose Pardavėjo Pranešimuose. 4.5. Apmokėjimas, vykdomas per tarpininkus paysera.lt (bankus, kitas mokėjimo sistemas) vykdomas jų nustatytais būdais ir priemonėmis ir kainomis. Pardavėjas neatsako už šių priemonių veikimą.

5. Prekių perdavimas Pirkėjui.

5.1. Prekės perduodamos Pirkėjui arba jo įgaliotam asmeniui, jei tai buvo sulygta atitinkamame Užsakyme. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ir netinkamais terminais.

5.2. Pardavėjas arba kurjeris turi teisę reikalauti pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą arba atitinkamą įgaliojimą.

6. Pirkėjo įsipareigojimai.

6.3. Pirkėjas privalo tikrinti prekių būklę ir nurodyti prekių trūkumus jų gavimo metu. Pardavėjas turi teisę netenkinti Pirkėjo pretenzijų dėl Prekių kokybės, jei prekių defektai galėjo būti nustatyti jų priėmimo metu, paprastai apžiūrint Prekes.

6.4. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.5. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. El. parduotuvėje parduodamų Prekių duomenys nurodomi atitinkamų prekių aprašymuose.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių Prekių formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. El. parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomas 2 metų garantinis terminas nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

7.4. Pardavėjas neatsako už Prekių kokybę, jei jos buvo netinkamai naudojamos.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas Prekes tik jei jos pagamintos ne pagal individualų Pirkėjo užsakymą, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

8.2. Pirkėjas grąžinti prekes turi teisę tik atveju, jei Prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jei jos nebuvo naudojamos. Visada apie norą grąžinti prekes Pirkėjas prvalo pranešti Pardavėjui.

8.3. Prekės gali būti grąžinamos ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

8.4. Grąžinamos Prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

8.5. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

8.6. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

8.7. Grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.8. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.10. Grąžinant gautą ne tą ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis savo sąskaita.

8.11. Pirkėjui pateikus galimai gamykliškai brokuotą prekę, prekės keičiamos naujomis ar grąžinami pinigai tik po Pardavėjo inspektavimo. Jei nustatoma, kad gamyklinio broko nėra, Pirkėjui gaminys grąžinamas tik:

– iš anksto, avansu padengus logistikos kaštus į vieną pusę – jei atsiima pats Pirkėjas;

– iš anksto, avansu padengus logistikos kaštus į abi puses – jei siunčia Pardavėjas.

– Jei prekes Pirkėjas atsiima Pardavėjo biure – jos nemokamai saugomos 15 k.d. Kai saugoma daugiau nei 15 k.d., Pardavėjas už užsakymo saugojimą skaičiuoja 5 % nuo gaminio vertės per 1 k.d. mokestį.

8.12. Kokybiškos prekės grąžinamos ir/arba keičiamos Pirkėjo sąskaita.

8.13. Jei Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8.14. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą per 1 – 4 darbo dienas, apie tai informuojant Pirkėją.

9. Kitos taisyklės.

9.1. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tik tiesioginius materialius nuostolius.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.